ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ WWW.I-REMEMBER.GR

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.i-remember.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας iRemember Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού προσφέρει σε όλους τους χρήστες-επισκέπτες, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και ψυχαγωγίας υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας www.i-remember.gr καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε χρήση/επίσκεψη των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση/επίσκεψη αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.
Η παρούσα δήλωση αποδοχής βασίζεται στην Πολιτική του www.i-remember.gr και αποτελεί τους όρους χρήσης που διέπουν τις σχέσεις μας με τους χρήστες -επισκέπτες που χρησιμοποιούν το www.i-remember.gr.
Κατά τη χρήση ή επίσκεψη στο www.i-remember.gr συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους της παρούσας δήλωσης αποδοχής και όλες τις αναθεωρημένες εκδόσεις αυτής που θα καταρτίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα , σύμφωνα με την Ενότητα «Εγγραφή χρήστη - Δημιουργία Λογαριασμού Μέλους – Ασφάλεια λογαριασμού», υπό όρο 12.


ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Κατά τη διαδικασία εγγραφής ως μέλη-χρήστες , στις υπηρεσίες του www.i-remember.gr, θα ζητηθούν από τους χρήστες ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει να:
α) παρέχει αληθινές, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες
β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει (σε περίπτωση αλλαγής) τα προσωπικά στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθινά, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
Κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας του λογαριασμού, θα ζητηθεί από το χρήστη να ορίσει έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) , το ονοματεπώνυμο του, το email του, την χώρα διαμονής του, την ηλικία του και το φύλο του. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού τους ονόματος- κωδικού πρόσβασης και γενικότερα μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού μέλους (member account) και οφείλουν να δείχνουν ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων. Το www.i-remember.gr συνιστά την προσοχή στους χρήστες του να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών του www.i-remember.gr και του κωδικού πρόσβασης σε αυτές από τρίτα πρόσωπα. Το www.i-remember.gr έχει θέσει στη διάθεση των χρηστών-μελών του, λειτουργία (αλλαγή κωδικού-change password) μέσω της οποίας μπορούν οι χρήστες να προβαίνουν όποτε επιθυμούν σε αλλαγή του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης (password). Επίσης το www.i-remember.gr συνιστά στους χρήστες του να απομνημονεύουν τον κωδικό πρόσβασης (password) και να μην τον αναγράφουν σε αντικείμενα ή σημεία που μπορούν να καταστούν προσιτά σε τρίτους. Στην περίπτωση δε, που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, οι χρήστες έχουν την υποχρέωση (για τη δική τους κυρίως προστασία) να προβαίνουν αμέσως σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής τους και ταυτόχρονα να ενημερώνουν εγκαίρως το www.i-remember.gr μέσω email ή μέσω της υπηρεσίας Report.
Ο χρήστης μπορεί εξίσου να κάνει εγγραφή ως μέλος στις υπηρεσίες του www.i-remember.gr κάνοντας χρήση του λογαριασμού (και των κωδικών του) μιας εκ των παρακάτω διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Google & Microsoft. Αφού εγγραφεί με τα στοιχεία οποιουδήποτε εκ των 3 (η και περισσοτέρων στο μέλλον) ανωτέρων λογαριασμών (email/password), χωρίς να υποχρεούται να δηλώσει κανένα επιπλέον προσωπικό του στοιχείο, το www.i-remember.gr, μέσω των λειτουργιών, που διαθέτει η αντίστοιχη ειδική εφαρμογή (Facebook / Google / Microsoft) θα λαμβάνει γνώση και θα έχει μόνον το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που είχε δηλώσει, κατά την εγγραφή του στην αντίστοιχη προαναφερόμενη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης.
Σε περίπτωση, που μετά τη δημιουργία ενός λογαριασμού μέλους (member account) από κάποιον χρήστη, θελήσει ο ίδιος την διαγραφή του, μπορεί να επισκεφθεί τη σχετική λειτουργία του www.i-remember.gr (διαγραφή λογαριασμού). Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση διαγραφής ενός λογαριασμού χρήστη, διαγράφονται αυτομάτως απ’ όλες τις υπηρεσίες προσωπικού περιεχομένου το σύνολο του περιεχομένου (πχ μηνύματα, καταχωρίσεις, έγγραφα, φωτογραφίες, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ερωτήσεις λευκώματος, διλλήματα, πόντοι κ.α.) που είχε ανεβάσει και συμμετάσχει ο χρήστης με τη χρήση του λογαριασμού του. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι το διαγραμμένο περιεχόμενο ενδέχεται να παραμείνει αποθηκευμένο σε αντίγραφα ασφαλείας για εύλογο χρονικό διάστημα (χωρίς όμως να είναι διαθέσιμο σε τρίτους).  
Το www.i-remember.gr συνιστά στους χρήστες του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβαίνουν πάντα σε "έξοδο" (Logout) από τον λογαριασμό τους στο κλείσιμο κάθε χρήσης των υπηρεσιών του, για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους.
Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο ή πληροφορίες χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση "Δημόσια", επιτρέπετε σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο www.i-remember.gr, την προσπέλαση και τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών και το συσχετισμό τους με το πρόσωπό σας (π.χ. το όνομα και τη φωτογραφία του προφίλ σας). 
Δεν θα παρέχετε ψευδείς προσωπικές πληροφορίες και ψευδή προσωπικά σας στοιχεία στο www.i-remember.gr και δεν θα δημιουργείτε λογαριασμούς για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς, εν αγνοία του και χωρίς την συναίνεση ή σχετική άδεια του προσώπου αυτού.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα υποστείτε τις έννομες συνέπειες
Δεν θα χρησιμοποιείτε το www.i-remember.gr εάν είστε κάτω των 18 ετών. Σε περίπτωση που δηλώσατε ψευδή ημερομηνία γέννησης ευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο εσείς για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί από την ψευδή σας δήλωση.
Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλια και τις προτάσεις σας σχετικά με το www.i-remember.gr, ωστόσο να γνωρίζετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να αξιοποιούμε αυτά τα στοιχεία όποτε εμείς θελήσουμε, χωρίς αυτό να επιφέρει καμία αξίωση, υποχρέωση ή ανταμοιβή προς εσάς.
Το www.i-remember.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από δόλο ή αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος. Επίσης το www.i-remember.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί σε τρίτους σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως προσωπικών στοιχείων κατά την εγγραφή ενός χρήστη. Αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία είναι μόνο ο χρήστης. Αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία είναι μόνο ο χρήστης
Το www.i-remember.gr διατηρεί το δικαίωμα στην αλλαγή των όρων χρήσεων και της πολιτικής του όποτε το www.i-remember.gr κρίνει αναγκαίο.
Το www.i-remember.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες του.


ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕΛΩΝ) - ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Οι χρήστες αποδέχονται ότι, παρόλο που το www.i-remember.gr παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, μηνύματα κ.α.) και όλο το περιεχόμενο που προσθέτουν οι χρήστες, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το προσθέτει. Το www.i-remember.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού περιεχομένου του προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των χρηστών. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν στο ακέραιο την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιοποιούν καθώς και για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από το περιεχόμενο που δημοσιεύουν. Κατ' αναλογία των ανωτέρω, αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση των σελίδων και υπηρεσιών προσωπικού περιεχομένου και για τον έλεγχο του περιεχομένου τους είναι οι χρήστες που τις δημιούργησαν, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν άμεσα σε διαγραφή περιεχομένου, που έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
Δεν θα δημοσιεύετε περιεχόμενο και δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια στο www.i-remember.gr που προσβάλλει ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζει κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
Μπορούμε να καταργήσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που δημοσιεύετε στο www.i-remember.gr, χωρίς καμία προειδοποίηση, εάν θεωρούμε ότι αποτελούν παραβίαση των όρων της παρούσας Δήλωσης αποδοχής ή της πολιτικής μας.
Απαγορεύεται από τους χρήστες-επισκέπτες στις υπηρεσίες του www.i-remember.gr η δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, πορνογραφικού, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή οιασδήποτε άλλης φύσεως αποδοκιμαστέου περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί συναισθήματα απειλής, μίσους ή τρόμου, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
Απαγορεύεται από τους χρήστες-επισκέπτες στις υπηρεσίες του www.i-remember.gr η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
Απαγορεύεται από τους χρήστες-επισκέπτες στις υπηρεσίες του www.i-remember.gr η μίμηση με παραχάραξη ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο αλλοίωση των στοιχείων του δικτυακού τόπου του www.i-remember.gr με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του www.i-remember.gr.
Απαγορεύεται από τους χρήστες-επισκέπτες στις υπηρεσίες του www.i-remember.gr η δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
Απαγορεύεται από τους χρήστες-επισκέπτες στις υπηρεσίες του www.i-remember.gr η δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, φωτογραφίας, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
Απαγορεύεται από τους χρήστες-επισκέπτες στις υπηρεσίες του www.i-remember.gr η δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
Απαγορεύεται από τους χρήστες-επισκέπτες στις υπηρεσίες του www.i-remember.gr η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η υποβολή πολλαπλών και επαναλαμβανόμενων πάσης φύσεως κοινοποιήσεων (spam) από όλους τους χρήστες
Δεν θα δημοσιεύετε τα έγγραφα ταυτότητας ή άλλα ευαίσθητα οικονομικά - φορολογικά ή προσωπικά στοιχεία που αφορούν τρίτους στο www.i-remember.gr
Δεν θα χρησιμοποιείτε το προσωπικό σας προφίλ για εμπορικούς ή άλλους κερδοσκοπικούς σκοπούς. Για τέτοιους σκοπούς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το www.i-remember.gr .
Δεν θα χρησιμοποιείτε το www.i-remember.gr εάν έχετε καταδικαστεί αμετάκλητα για ηλεκτρονικό αδίκημα.
Κανείς δεν σας ανάγκασε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του www.i-remember.gr. ούτε είναι κεκτημένο δικαίωμα σας η χρήση τους. Εφόσον δεν συμφωνείτε ή δεν μπορείτε να τηρήσετε τους όρους χρήσης, καθώς και να σεβαστείτε το www.i-remember.gr τις υπηρεσίες του και τους χρήστες του τότε μην το χρησιμοποιείτε. Οποιαδήποτε προσπάθεια σας να απαξιώσετε η να δυσφημήσετε το www.i-remember.gr και τις υπηρεσίες του θα επιφέρει τον αποκλεισμό του λογαριασμού σας και θα υποστείτε τις έννομες συνέπειες.
Κάνοντας αναφορά σε έναν χρήστη μέσα από την υπηρεσία των αναφορών, κοινοποιείτε το αντίστοιχο πρόβλημα όπου έγινε η αναφορά στην ομάδα διαχειριστών του www.i-remember.gr. Ο χρόνος απόκρισης στον έλεγχο της αναφοράς σας μπορεί να είναι από 1 λεπτό μέχρι 24 ώρες ή και περισσότερο. Αυτό εξαρτάται από τον φόρτο εργασίας διότι αν σε μία μέρα υπάρχει τεράστιος φόρτος εργασίας και χιλιάδες αναφορές λογικό είναι να μην προλάβουν να ελεγχθούν όλες.
Σε περίπτωση που το www.i-remember.gr ειδοποιηθεί επώνυμα για πρόκληση βλάβης ή άλλης ζημίας προσώπου, καθώς και για κάθε εν γένει αθέμιτη χρήση του δικτυακού του τόπου ή πρόσθεση σε αυτόν παράνομου περιεχομένου, έχει το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του αθέμιτου, υβριστικού ή προσβλητικού περιεχομένου και ταυτόχρονα να αποκλείσει ή και να διαγράψει την λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη, ο οποίος παραβιάζει τους όρους της δεοντολογίας μόνιμα ή προσωρινά.
Στην περίπτωση παραβίασης της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας το www.i-remember.gr θα συνεργαστεί στο μέγιστο με τις Αρμόδιες Αρχές βοηθώντας στην απονομή Δικαιοσύνης.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ

Απαγορεύεται ρητά η χρήση ή/και η επίσκεψη των υπηρεσιών του www.i-remember.gr από ανηλίκους. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες δηλώσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης, ώστε να εγγραφούν και επισκεφτούν σελίδες ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας, το www.i-remember.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό του ή για οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού του τόπου. Ο χρήστης που δήλωσε ψευδή ημερομηνία γέννησης ευθύνεται απέναντι στο www.i-remember.gr για κάθε ζημία που μπορεί να του προκληθεί από την ψευδή του δήλωση.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση ή/και η επίσκεψη των υπηρεσιών του www.i-remember.gr με σκοπό την παρουσίαση και προώθηση πορνογραφικών υλικών από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο .
Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση/έκθεση ή θέση σε κυκλοφορία πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων, αλλά και πορνογραφικών εικόνων γενικότερα, συνιστά ποινικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με το νόμο. Εάν διαπιστωθεί η χρήση ή πρόσθεση παράνομου περιεχομένου στο www.i-remember.gr από χρήστη, ο λογαριασμός του χρήστη αυτού θα διαγραφεί χωρίς καμία προειδοποίηση και θα ειδοποιηθούν οι Αρμόδιες Αρχές.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το www.i-remember.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών στις εξής περιπτώσεις:
Α) όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
Β) όταν ο χρήστης δημιουργεί το προφίλ του
Γ) όταν εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά του www.i-remember.gr
Δ) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του
Ε) όταν συμμετέχει στους διαγωνισμούς του www.i-remember.gr
ΣΤ) όταν εξαργυρώνει τους πόντους του στο e-shop του www.i-remember.gr
Το www.i-remember.gr τηρεί Αρχείο με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών του. Τα Δεδομένα των χρηστών που καταχωρούνται στο Αρχείο του www.i-remember.gr είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που δηλώνονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του www.i-remember.gr όπως παραπάνω αναφέρεται. Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των Δεδομένων είναι η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (Server) από τον οποίο μπορούν να είναι διαθέσιμα σε άγνωστο αριθμό ατόμων μέσω της σύνδεσής αυτών των ατόμων με τον δικτυακό τόπο του www.i-remember.gr. Με την συναίνεση του χρήστη στους Όρους Χρήσης του www.i-remember.gr παρέχεται ταυτόχρονα και η ρητή συγκατάθεση του χρήστη για την επεξεργασία και διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του. Το www.i-remember.gr με την παρούσα δήλωση αποδοχής του χρήστη, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη για προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες αλλά και για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς κρίνει το www.i-remember.gr αναγκαίο.
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, διορθώσουν, τροποποιήσουν, ενημερώσουν τα Δεδομένα που έχουν δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή. Οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρησή τους σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουν δηλώσει, σύμφωνα με το νόμο μέσω επικοινωνίας τους με το www.i-remember.gr.
Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε δημοσίευση στοιχείων τρίτων προσώπων από τους χρήστες του www.i-remember.gr. Εάν το www.i-remember.gr λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι χρήστης δημοσιεύει στο www.i-remember.gr πληροφορίες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, προβαίνει στον αποκλεισμό ή και στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του χρήστη.
Η iRemember Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του www.i-remember.gr σε κανένα τρίτο φορέα παρά μόνο για σκοπούς του www.i-remember.gr.
Μας παρέχετε την άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας προφίλ, του περιεχομένου και των πληροφοριών σας που σχετίζονται με οποιοδήποτε εμπορικό, χορηγούμενο ή ανάλογο περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύουμε ή υποστηρίζουμε. Αυτό σημαίνει, ότι επιτρέπετε σε μια επιχείρηση ή οπουδήποτε αλλού, να μας πληρώνει για να δείχνουμε το όνομά σας και/ή την εικόνα προφίλ σας μαζί με το περιεχόμενο ή τα στοιχεία σας, χωρίς καμία αξίωση και αποζημίωση προς εσάς. Αν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο κοινό για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες σας, το www.i-remember.gr θα σεβαστεί την επιλογή σας κατά τη χρήση αυτών των στοιχείων.
Το www.i-remember.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στο www.i-remember.gr και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.


COOKIES
Τόσο το www.i-remember.gr και οι συνεργαζόμενες εταιρείες μας όσο και άλλοι συνεργάτες χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για λόγους ασφαλείας. Τις χρησιμοποιούμε επίσης για να παρέχουμε προϊόντα, υπηρεσίες και διαφημίσεις, καθώς και για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούνται. Χάρη σε αυτές τις τεχνολογίες, μια ιστοσελίδα ή μια εφαρμογή μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή σας και να τις "διαβάσει" αργότερα.
Το www.i-remember.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του www.i-remember.gr. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.i-remember.gr, είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.


ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το www.i-remember.gr περιλαμβάνει ή ενδέχεται να περιλαμβάνει στο μέλλον links ("συνδέσμους") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. To www.i-remember.gr δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.i-remember.gr για το περιεχόμενό τους, δεν δεσμεύεται για την ορθότητά τους ή κάνει οποιαδήποτε δέσμευση για την ποιότητα ή την εγκυρότητα αυτών, ούτε είναι σύμφωνο ή αποδέχεται μέρος αυτών, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Το www.i-remember.gr απλά παραθέτει τις συνδέσεις αυτές για ενημερωτικούς, διαφημιστικούς και ψυχαγωγικούς λόγους μόνο


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΛΛΗΜΑΤΑ

Το www.i-remember.gr παρέχει ή μπορεί να παρέχει στο μέλλον, στους επισκέπτες-χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα διατύπωσης ερωτήσεων ή και προβληματισμών.
Απαγορεύεται από τους χρήστες-επισκέπτες στις ερωτήσεις και απαντήσεις του www.i-remember.gr η δημοσίευση: παράνομου, επιβλαβούς, πορνογραφικού, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου σχολίου ή περιεχομένου που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή όπου αντίκειται στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή προκαλεί συναισθήματα απειλής, μίσους ή τρόμου, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

Το www.i-remember.gr παρέχει ή μπορεί να παρέχει στο μέλλον, στους επισκέπτες-χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα γνώμης, απάντησης και ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή διλλημάτων. Οι απαντήσεις των χρηστών-επισκεπτών καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το www.i-remember.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις των χρηστών σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για δίλλημα. Το www.i-remember.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών καθ οιονδήποτε τρόπο και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το www.i-remember.gr καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στα διλλήματα και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής τους όποτε αυτό θεωρήσει αναγκαίο.
Στα διλλήματα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι χρήστες-επισκέπτες του www.i-remember.gr
Τα Διλήμματα θα είναι δημόσια
Απαγορεύεται από τους χρήστες-επισκέπτες στις απαντήσεις των διλημμάτων του www.i-remember.gr η δημοσίευση: παράνομου, επιβλαβούς, πορνογραφικού, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου σχολίου ή περιεχομένου που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή όπου αντίκειται στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή προκαλεί συναισθήματα απειλής, μίσους ή τρόμου, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
Το www.i-remember.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών καθ οιονδήποτε τρόπο για να τα χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς έχοντας με την αποδοχή της παρούσας δήλωσης αποδοχής την συναίνεση και συγκατάθεση των χρηστών, χωρίς όμως ουδεμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά τους.


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το www.i-remember.gr παρέχει ή μπορεί να παρέχει στο μέλλον, στους επισκέπτες-χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι έχουν εγγράφει και διατηρούν προφίλ στο www.i-remember.gr. Οι διαγωνισμοί στους οποίους συμμετέχουν οι χρήστες-μέλη του www.i-remember.gr θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μόνο, όταν και εφόσον το αποφασίσει το www.i-remember.gr. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι είναι 18 χρονών και άνω. Οι διαγωνισμοί αυτοί θα ανακοινώνονται με ανάρτηση που θα γίνεται στην ιστοσελίδα μας, στην οποία θα αναφέρεται λεπτομερώς ποιοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς, η ημέρα που θα διεξαχθούν οι διαγωνισμοί, τα δώρα που θα δοθούν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση στον εκάστοτε νικητή. Τα ονόματα των νικητών (ονοματεπώνυμο, user name κ.τ.λ.) θα ανακοινώνονται με ειδική ανάρτηση που θα γίνεται στην ιστοσελίδα μας, μέσα σε διάστημα 4 ημερών από τον διενεργηθέντα διαγωνισμό.
Με την παρούσα Δήλωση αποδοχής οι χρήστες που παίρνουν μέρος στους διαγωνισμούς συμφωνούν με τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις του κάθε ενός διαγωνισμού ξεχωριστά.
Το www.i-remember.gr είναι υποχρεωμένο απέναντι στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού να αποδίδει στους νικητές τα δώρα του διαγωνισμού και μόνο και δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση καθυστέρησης. Το www.i-remember ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκυρης αποστολής και παράδοσης των δώρων του διαγωνισμού, στον τόπο των νικητών.
Το www.i-remember.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αλλάζει, μεταφέρει δημιουργεί ξανά με διαφορετικό τρόπο τον κάθε έναν διαγωνισμό όπως το www.i-remember.gr νομίζει και πιστεύει ενημερώνοντας τους χρήστες του.
Το www.i-remember.gr καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής τους.
Για την συμμέτοχη στον διαγωνισμό θα πρέπει οι χρήστες να δηλώσουν το πραγματικό όνομα και επώνυμο τους και το email τους. Οποιοσδήποτε έχει δηλώσει αναληθή προσωπικά στοιχειά θα ακυρώνεται από τον διαγωνισμό άμεσα και χωρίς καμία προειδοποίηση.
Απαγορεύεται από τους χρήστες-μέλη στις απαντήσεις των διαγωνισμών του www.i-remember.gr η δημοσίευση: παράνομου, επιβλαβούς, πορνογραφικού, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου σχολίου ή περιεχομένου που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή που αντίκειται στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή προκαλεί συναισθήματα απειλής, μίσους ή τρόμου, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
Το www.i-remember.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων των διαγωνιζομένων καθ οιονδήποτε τρόπο για να τα χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, έχοντας με την αποδοχή της παρούσας δήλωσης την συναίνεση και συγκατάθεση των χρηστών, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά των χρηστών.


ΠΟΝΤΟΙ (POINT SYSTEM) – FREE-SHOP

Το www.i-remember.gr παρέχει στους χρήστες-μέλη των υπηρεσιών του τη δυνατότητα συμμετοχής στο «Σύστημα πόντων» (Points – Points system) στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι έχουν εγγραφεί και διατηρούν προφίλ στο www.i-remember.gr. Το «Σύστημα πόντων» (Points) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες-μέλη του www.i-remember.gr με ενέργειες-κλικ τις οποίες κάνουν εφόσον είναι εγγεγραμμένοι χρήστες-μέλη του www.i-remember.gr, να κερδίζουν πόντους τους οποίους θα μπορούν να εξαργυρώσουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα (free-shop) του www.i-remember.gr.
Το «Ηλεκτρονικό κατάστημα» (free-shop) του www.i-remember.gr προσφέρει στους χρήστες- μέλη του την παροχή δώρων (προϊόντων ή υπηρεσιών) μέσω του «Σύστημα πόντων» (Points). Μαζεύοντας τους πόντους που χρειάζονται οι χρήστες-μέλη του www.i-remember.gr θα μπορούν να διαλέξουν από μια μεγάλη λίστα (free-shop προϊόντα) το προϊόν ή την υπηρεσία τους που αυτοί επιθυμούν. Εφόσον τα μέλη- χρήστες έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πόντων μέσω του «Σύστημα πόντων» (Points) θα μπορούν να προβαίνουν στην εξαγορά του προϊόντος ή υπηρεσίας που αυτοί επιθυμούν μέσω του free-shop του www.i-remember.gr.
Ο αριθμός των προϊόντων ή των υπηρεσιών του free-shop του www.i-remember.gr που είναι διαθέσιμα για τα μέλη του www.i-remember.gr εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων (stock) του κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας.
Το www.i-remember.gr ενημερώνει τους χρήστες-μέλη του ότι τον τρόπο που θα μπορούν να μαζεύουν πόντους για την εξαργύρωση μπορούν να το δουν στην πλατφόρμα του www.i-remember.gr στην ενότητα «Πόντοι» (“Points”) – «Σύστημα πόντων» (“Point system”).
Το «Ηλεκτρονικό κατάστημα» (free-shop) του www.i-remember.gr λειτουργεί μόνο με εξαργύρωση πόντων και σε καμία περίπτωση με χρηματική εξαργύρωση.
Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία είναι διαθέσιμα, προς εξαργύρωση μέσω του «Σύστημα πόντων» (Points), στους χρήστες του www.i-remember.gr στο «Ηλεκτρονικό κατάστημα» (free-shop) είναι είτε προσφορά της iRemember Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και του www.i-remember.gr είτε προσφορά συνεργαζομένων φυσικών ή νομικών προσώπων με το www.i-remember.gr.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι είναι 18 χρονών και άνω.

Το www.i-remember.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αλλάζει, μεταφέρει δημιουργεί ξανά με διαφορετικό τρόπο το «Σύστημα πόντων» (Points – Points system) όπως το www.i-remember.gr νομίζει και πιστεύει ενημερώνοντας τους χρήστες του.
Με την παρούσα Δήλωση αποδοχής ΟΛΟΙ οι χρήστες του www.i-remember.gr συμφωνούν με το «Σύστημα πόντων» (Points – Points system) που το www.i-remember.gr έχει ή θα θεσπίσει στο μέλλον.
Για την εξαργύρωση του «Σύστημα πόντων» (Points – Points system) στο «Ηλεκτρονικό κατάστημα» (free-shop) και την παραλαβή του προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει διαλέξει ο κάθε χρήστης, θα πρέπει οι χρήστες να δηλώσουν το πραγματικό όνομα και επώνυμο τους, την αληθινή ημερομηνία γέννησης τους και το αληθινό email τους, όπως και το πραγματικό τους τηλέφωνο. Η εξαργύρωση των πόντων για οποιοδήποτε προϊόν από το freeshop του www.i-remember.gr θα γίνεται μετά από επιβεβαίωση των στοιχείων των χρηστών-μελών του www.i-remember.gr μέσω τηλεφωνήματος στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την παραγγελία τους. Οποιοσδήποτε έχει δηλώσει αναληθή προσωπικά στοιχειά θα ακυρώνεται από τον σύστημα άμεσα, χωρίς καμία προειδοποίηση και δεν θα έχει καμία απαίτηση ή αξίωση από το www.i-remember.gr.
Το www.i-remember.gr δεν φέρει καμία ευθύνη εάν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρει μέσω της εξαγοράς του «Σύστημα πόντων» (Points – Points system) από το «Ηλεκτρονικό κατάστημα» (free-shop) έχει το ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ πρόβλημα είτε είναι προσφορά της iRemember Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ είτε συνεργαζομένων φυσικών ή νομικών προσώπων με το www.i-remember.gr.
Η παράδοση των Προϊόντων ή υπηρεσιών από το www.i-remember.gr στους χρήστες του, που έχουν κάνει εξαργύρωση, θα γίνεται μέσα σε διάστημα 10-15 εργάσιμων ημερών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Με την παρούσα Δήλωση αποδοχής ΟΛΟΙ οι χρήστες του www.i-remember.gr ΔΕΝ επιτρέπεται να καταχωρείτε, να αλλάζετε, να διανέμετε, να αναπαράγετε με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο (γραπτό κείμενο, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, μουσικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό) το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή προϊόντα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να έχετε εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή συναίνεση του κατόχου αυτών των δικαιωμάτων.
Εάν το www.i-remember.gr λάβει οποιαδήποτε βάσιμη καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι χρήστης δημοσιεύει στο www.i-remember.gr πληροφορίες που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων προσώπων, προβαίνει στην άμεση διαγραφή όλων των δημοσιεύσεων του χρήστη.
Εάν κάποιος πιστεύει ότι κάποιος χρήστης παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του στο δικτυακό τόπο του www.i-remember.gr υποχρεούται να αποστείλει γραπτή ειδοποίηση στην οποία θα πρέπει να αποδεικνύει εγγράφως, ότι η όποια δημοσίευση έχει γίνει, αποτελεί πνευματικό του δικαίωμα, προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι εμπορικό σήμα ή προϊόν κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που του ανήκουν.
Με την παρούσα Δήλωση αποδοχής ΟΛΟΙ οι χρήστες του www.i-remember.gr συμφωνούν ότι δεν θα παραβιάζουν με καταχωρήσεις τους (γραπτό κείμενο, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, μουσικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό) στο www.i-remember.gr οτιδήποτε το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή προϊόντα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να έχετε εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή συναίνεση του κατόχου αυτών των δικαιωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.i-remember.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων (προσωπικά δεδομένα), της οποίας δια της αποδοχής της παρούσης ηλεκτρονικής φόρμας ρητώς δηλώνετε, ότι λάβατε γνώση και συμφωνείτε σε όλα, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.i-remember.gr και των χρηστών των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του www.i-remember.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση το www.i-remember.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.
Η χρήση του www.i-remember.gr αποτελεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Το www.i-remember.gr παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό.
Η iRemember Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και η ιστοσελίδα μας www.i-remember.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, χωρίς καθυστερήσεις και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το www.i-remember.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιαδήποτε άλλη συνεργαζόμενη ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Το www.i-remember.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες ή τα δεδομένα των χρηστών και με την παρούσα δήλωση αποδοχής, απαλλάσσετε την iRemember Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και την ιστοσελίδα μας www.i-remember.gr, όπως και όλους τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας από οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημιές, γνωστές ή άγνωστες που μπορεί να προκύψουν καθ οιονδήποτε τρόπο.
Η παρούσα δήλωση αποδοχής των όρων χρήσης και οποιαδήποτε μεταβολή, τροποποίηση αλλαγή ή συμπλήρωση των όρων χρήσης, καθώς επίσης και οποιαδήποτε αξίωση ή ζημία που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ χρηστών και του www.i-remember.gr, από την χρήση των υπηρεσιών του www.i-remember.gr διέπεται από τους όρους και τους κανόνες της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας. Για κάθε είδους αξίωση ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που προκύπτει ή πρόκειται να προκύψει στο μέλλον και να σχετίζεται με την παρούσα δήλωση αποδοχής των όρων χρήσης, καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Επίσης, για κάθε είδους αξίωση ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που μπορεί να προκύψει σε βάρος της iRemember Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και της ιστοσελίδας www.i-remember.gr, καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Με την αποδοχή και συναίνεση από μέρους ΣΑΣ της παρούσας δήλωσης αποδοχής των ορών χρήσης, αποδέχεστε ανεπιφύλαχτα την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών, για την επιδίκαση οποιασδήποτε φύσεως αξιώσεων ή διαφόρων εναντίον της iRemember Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και της ιστοσελίδας www.i-remember.gr.
Το www.i-remember.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
Οι χρήστες του www.i-remember.gr ευθύνονται απέναντι στο www.i-remember.gr και τους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση των λογαριασμού τους, καθώς και από την χρήση εκ μέρους των, των υπηρεσιών του www.i-remember.gr με αθέμιτο τρόπο ή αντίθετο με τους παρόντες όρους. Αν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους ορούς χρήσης που προβλέπονται στην παρούσα δήλωση αποδοχής, ΔΕΝ θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.i-remember.gr
Η χρήση των υπηρεσιών του www.i-remember.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή ΟΛΩΝ των όρων της παρούσας δήλωσης αποδοχής.

iRemember Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Λεωφόρος Αμφιθέας 167 και Μετσόβου 2 Παλαιό Φάληρο